info

[13.02.2020] Sejm przyjął głosami większości i opozycji poprawki senatu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt to milowy krok w zakresie sądowej ochrony własności intelektualnej.

[07.01.2020] Odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza fundamentalne zmiany w dziedzinie sądowej ochrony własności intelektualnej. Nie jest wykluczone, że już na najbliższym posiedzeniu Sejmu (8-9 stycznia) odbędzie się drugie czytanie projektu.

[20.12.2019] W Sejmie odbyło się wczoraj pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczący sądowego egzekwowania własności intelektualnej ma charakter rządowy, ale zdobył też w istotnym zakresie uznanie największych klubów opozycyjnych. Pewne obawy wywołuje zbyt mała ilość sądów oraz przymus adwokacki. Sejm dziś zadecydował, że projekt ma trafić do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Sprawozdanie Komisji ma być przedłożone do 21.01.2020.

[12.12.2019] W Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw zaplanowano na dzień 19 grudnia br. Projekt zawiera rewolucyjne zmiany w systemie sądowego egzekwowania własności intelektualnej.

[04.12.2019] Wczoraj Rada Ministrów ponownie przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Zawiera on długo zapowiadane zmiany prawa w zakresie sądowego egzekwowania własności intelektualnej. Ponowna decyzja rządu była proceduralnie konieczna po ostatnich wyborach do sejmu. Wejście w życie nowelizacji ma nastąpić dn. 1.07.2020. Projekt wpłynął do Pani Marszałek i został skierowany do I czytania. Wiele wskazuje na to, że odbędzie się ono dn. 12.12.2019.

Wersja projektu wg. druku nr 45 z 4.12.2019 https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=45

[26.11.2019] Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej została opublikowana w Dzienniku Ustaw 2019 poz. 2309.

[19.11.2019] Nasza kancelaria reprezentowana przez dra Wojciecha Włodarczyka wzięła udział w spotkaniu konsultacyjnym konsorcjum naukowo – przemysłowego “Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski”. Przedmiotem obrad była problematyka wynagrodzenia wynalazcy za korzystanie z wynalazku pracowniczego. Pan doktor przedstawił prezentację i odpwiadał na pytania uczestników. To już nasz drugi taki udzial w spotkaniu tego konsorcjum. Poprzednie odbyło się dn. 28.06.2019.

[19.10.2019] Pan dr Wojciech Włodarczyk przeprowadził kilkugodzinne szkolenie dla aplikantów Polskiej Izby Rzeczników Patentowych nt. postępowań administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego. Odbyło się ono w Warszawie – już w nowej siedzibie Izby!

[24.09.2019] Pan dr Krzysztof Dobieżyński wygłosił referat nt. “Ochrona wydarzeń sportowych – poszukiwanie nowych rozwiązań prawnych w UE” na dwudniowej konferencji we Wrocławiu w ramach Zjazdu Katedr i Zakładów Publicznego Prawa Gospodarczego. Organizatorem tego prestiżowego spotkania naukowego był Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

[10.09.2019] Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. To kolejna nowa wersja projektu przepisów dot. egzekwowania własności intelektualnej w Kodeksie postępowania cywilnego, datowana na dzień 2.8.2019.

[08.07.2019] Na stronach serwisu Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została nowa wersja projektu przepisów dot. egzekwowania własności intelektualnej w Kodeksie postępowania cywilnego. Na temat tego projektu w jego pierwszej upublicznionej wersji: TUTAJ. Poniżej tekst nowej wersji, która w stosunku do wcześniejszej liberalizuje przesłanki stosowania środków procesowych z zakresu ochrony własności intelektualnej na korzyść właścicieli. Nie jest to już projekt tak wyważony, jak poprzedni.

[04.07.2019] Sejm zaaprobował senackie poprawki do reformy KPC. Ustawa czeka na podpis Prezydenta.

[01.07.2019] Nasza Kancelaria na liście TOP 25 e-użytkowników usług Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Ranking dotyczy pełnomocników z Polski za Q1/2019.

[28.06.2019] Pan dr Wojciech Włodarczyk jako ekspert zewnętrzny wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym konsorcjum naukowo – przemysłowego “Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski”. Dotyczyło ono dobrych praktyk w zakresie wynagradzania wynalazców za korzystanie z wynalazków pracowniczych w państwach UE.

[13.06.2019] Sejm uchwalił nowelę Kodeksu postępowania cywilnego, która gruntownie reformuje proces cywilny. Teraz ustawa trafi do Senatu.

[28.06.2019] Rozpoczynamy świętowanie! Dnia 28 czerwca 1569 roku na sejmie walnym w Lublinie została zawiązana unia miedzy Wielkim Księstwem Litewskim i Królestwem Polskim. Akt unii lubelskiej został podpisany 1 lipca 1569 roku i ostatecznie ratyfikowany 4 lipca przez króla Zygmunta Augusta. Na mocy tego aktu powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów.

[26.06.2019] Senat wprowadza poprawki do noweli Kodeksu postępowania cywilnego, która gruntownie reformuje proces cywilny. Sejm uchwalił nowelę w dniu 13 czerwca 2019 r. Poprawki senackie rozpatrzy na posiedzeniu w dniu 3-4 lipca.

[01.06.2019] Rusza informatyzacja procedur w sądach administracyjnych – http://www.nsa.gov.pl/elektroniczna.php. Zobacz fajną instrukcję na:  http://www.nsa.gov.pl/elektroniczna.php, którą udostępnił Naczelny Sąd Administracyjny. Powstałe udogodnienia cyfrowe szczególnie docenią strony i pełnomocnicy spoza Warszawy. Brawo!

[05.04.2019] On the website of the Government Legislation Center in Poland (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321454) there is a draft act amending Code of Civil Procedure and certain other acts which provides for the possibility of appointing specialized courts of intellectual property. Courts of first instance are to be created in Gdańsk, Poznań, Warsaw and Katowice. Two courts of second instance are planned – in Warsaw and also in Katowice. The Civil Procedure Code will include separate proceedings in matters of intellectual property. This is a revolution that has been awaited in Poland for many years in this area of law.

[16.03.2019] The delayed implementation of Directive (EU) 2015/2436 enters into force in Poland. The required reform of trademark law has been officially published in the Journal of Laws of the Republic of Poland (from 2019 item 501) dated March 15, 2019

[20.02.2019] Implementation of the Directive (EU) 2015/2436 on trademarks in the Polish Parliament. Today it is already the final stage of the Parliament’s legislative work.

[19.12.2018] The annual Christmas meeting of the Polish Chamber of Patent Attorneys – Lublin District was held in Lublin. The meeting was accompanied by a discussion on changes to IP Law planned in 2019. The discussion was moderated by Mr. Wojciech Wlodarczyk on special invitation from the organizers.

[19.12.2018] The Polish Government has adopted a draft amendment to the Code of Civil Procedure prepared by the Minister of Justice (project no. UD309). Probably the project will go to the Polish Parliament no later than January 2019.

[12.12.2018] Implementation of the Directive (EU) 2015/2436 on trademarks in the Polish Parliament. The directive confirms the achievements of the CJEU and harmonises new issues.

[08.12.2018] Lublin citizens panel. Lublin City Office organized a consultation on migration policy, which gave residents the opportunity to hear from and debate directly with the European Commission and other experts. The group of residents was carefully selected in order to represent the diversity of the population of Lublin. We are pleased that Mr. Wojciech Wlodarczyk was invited to join the panelists and could actively participate in it.

[01.12.2018] The IT Application „e-Curia” has become the only means of exchange of legal documents between parties’ representatives and the General Court.

[01.12.2018] At the invitation of the John Paul II Catholic University of Lublin, we listened to the concert of Rafał Blechacz – piano and Symphony Orchestra of the National Philharmonic under the direction of Jacek Kaspszyk as part of the celebrations of the 100th anniversary of the University. The concert took place in the Lublin Philharmonic.

[25.11.2018] During the ceremonial Gala held at the Bellotto Hotel (Primate’s Palace) in Warsaw, the “Book on the occasion of the 100th anniversary of patent advocacy in Poland” was presented. The scientific editor of this publication is Dr. Krzysztof Czub. The authors in the scientific part of this book are among others Krzysztof Dobiezyński and Wojciech Wlodarczyk from our office. Mr Dobiezynski published an article entitled “On the need for separate civil proceedings in matters of intellectual property”. Mr. Wojciech Włodarczyk is the author of the article titled “About the ownership model in the law of intangible goods”.

[26.10.2018] During the conference „Centenary of Polish administration. Experience and perspectives“ which was organised by The National School of Public Administration, a specially prepared scientific monograph „Centenary of Polish administration. Experience and perspectives“ was presented (edited by W. Federczyk. Mr. Krzysztof Dobieżyński submitted na article to this publication titled „Optimization of administrative procedures in matters of industrial property before the Patent Office of the Republic of Poland“.

[28.09.2018] The 100th anniversary of John Paul II Catholic University in the Lublin Philharmonic. At the invitation of the University, we listened to the world premiere of Dixtuor dedicated to the University on the occasion of its 100th anniversary by Adrian Leonard Mociulschi He is a contemporary Romanian composer and a pianist of Polish origin.

[27.08.2018] Changes to Polish Unfair Competition Act were published in the Journal of Laws 2018, item 1637. The new regulation enter into force after 7 days. With the help of these new rules is implemented Directive (EU) 2016/943 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure.

[27.06.2018] Publisher „Wolters Kluwers“ has published a special monograph „Administrative law today and tomorrow“ edited by prof. J. Jagielski and prof. M. Wierzbowski. This book is the result of XXV Congress of Departments of Law and Administrative Proceedings. Mr. Krzysztof Dobieżyński submitted an article to this publication titled „Administrative courts and intellectual property courts (discussion of legislative proposals)“.

[25/27.06.2018] In the Royal Castle in Warsaw and at the University of Warsaw took place XXV Congress of Departments of Law and Administrative Proceedings. It is a cyclical event gathering theoreticians and practitioners of administrative law from all over Poland. As part of the Congress, at the conference “Administrative law today and tomorrow”, Mr. Krzysztof Dobieżyński presented a paper titled „Administrative courts and intellectual property courts (discussion of legislative proposals)“.

[8/9.06.2018] At the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, there was a Scientific Conference entitled “Trademarks and their protection”. The organizers invited us to participate in it. All lectures and discussions were extremely inspirational.

[19.05.2018] The citizens’ panel organized by Lublin City Office has come to an end. 6 days of meetings took place in Lublin (Mercure Hotel). The main question was: „What can be done to improve the quality of the air we breathe in Lublin?” Among the panelists was also Mr Wojciech Wlodarczyk from our office (his speak on Radio Lublin: https://www.radio.lublin.pl/news/mieszkancy-debatowali-o-lubelskim-powietrzu).

[17.05.2018] There was in Warsaw a conference on “How to Protect Innovation Effectively. Special courts. Assistance of Lawyer and Patent Attorneys “, where, among others, the lecture was given by Beate Schmidt, President of the Federal Patent Court in Germany. From our office Wojciech Wlodarczyk participated in the conference.

[archive]