W kancelarii piastuje funkcję partnera kontraktowego (od 1 stycznia 2019). Adwokat (Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie), radca prawny (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie) – wykonuje zawód adwokata. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Własności Intelektualnej UW oraz Centre For American Law Studies UW. Tomasz Mielke prowadził w imieniu wielu renomowanych firm spory sądowe związane z naruszeniem praw własności przemysłowej, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawa autorskiego, a także szeroko rozumianego prawa gospodarczego, prawa karnego gospodarczego i prawa pracy. Swoje doświadczenie zawodowe zdobył współpracując z liczącymi się kancelariami prawno-patentowymi i prowadząc indywidualną praktykę. Zdobył doświadczenie pracy zarówno z klientami korporacyjnymi, jak również z klientami indywidualnymi. Pełnił funkcję eksperta przy powołanym przez Ministra Sprawiedliwości w 2017 roku Zespole do spraw opracowania koncepcji utworzenia sądów własności intelektualnej w Polsce. Wespół z dr. W. Włodarczykiem sporządził opinię dla Ministra dotyczącą zasadności i kierunków koncentracji oraz dekoncentracji sądownictwa w sprawach własności intelektualnej. Uczestnik wielu konferencji międzynarodowych z zakresu ochrony praw własności intelektualnej (AIPPI, LES, ECTA, BALKAN LEGAL FORUM). Autor wielu publikacji z zakresu prawa znaków towarowych. Członek AIPPI. W kancelarii zajmuje się sporami sądowymi w sprawach własności intelektualnej dotyczących przedmiotów własności przemysłowej, które wymagają uprawnień adwokata.