Założyciel kancelarii, od jej powstania w 2005 roku na stanowisku partnera-wspólnika. Doktor nauk prawnych, absolwent studiów magisterskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i studiów podyplomowych z prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1995 – 2011 nauczyciel akademicki (asystent i adiunkt) w Katedrze Prawa Administracyjnego KUL. Rozprawę doktorską przygotował i obronił z prawa ochrony znaków towarowych. Została wydana w formie książki pt. Zdolność odróżniająca znaku towarowego (Lublin 2001). Było to pierwsze w Polsce naukowe ujęcie tego zagadnienia na tle nowego ustawodawstwa, którego gruntownej reformy dokonano obowiązującą ustawą – Prawo własności przemysłowej z 2000r. Był ekspertem sejmowym w toku prac legislacyjnych nad tą ustawą. Od roku 1995 przez 16 lat starał się łączyć dydaktykę uniwersytecką z praktyką. Obecnie wykłady i inne zajęcia dydaktyczne prowadzi wyłącznie gościnnie na zaproszenia prestiżowych instytucji zawodowych i edukacyjnych. Autor wielu publikacji. Zna język angielski i biernie język niemiecki. Legitymuje się tytułami zawodowymi adwokata (WAW/Adw/8351), europejskiego rzecznika patentowego przed Europejskim Urzędem Patentowym, rzecznika patentowego w Polsce. Pozostaje członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (Warszawa) oraz Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (Monachium). Stałą praktykę prawniczą dla biznesu rozpoczął w roku 1998 jako specjalista ds. wartości niematerialnych w znanych firmach z branży spożywczej. Z tą branżą jest bardzo mocno związany jako prawnik i rzecznik patentowy do dzisiaj. Ma w tym zakresie doświadczenie intensywnej współpracy zarówno z małym i średnim biznesem, jak i z firmami dużymi, w tym koncernami globalnymi. Prowadzi sprawy znanych i sławnych marek. Na przestrzeni lat współpracował z wieloma kancelariami adwokackimi oraz radców prawnych. Współtworzył też zespoły prawne, które zajmowały się szczególnie precedensowymi sprawami. Z jego doświadczenia korzystają kolejni legislatorzy. Pełni funkcję eksperta przy powołanym przez Ministra Sprawiedliwości w 2017 roku Zespole do spraw opracowania koncepcji utworzenia sądów własności intelektualnej w Polsce. Jest członkiem komisji problemowych Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, a mianowicie Komisji Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego, a także Komisji Wydawniczej. Jest sędzią arbitrem w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych w Warszawie przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, a także – jako sędzia domenowy – w Sądzie Polubownym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Ostatnio opublikował:

Jest szansa na lepszą ochronę własności intelektualnej