WPLUSW15LATLAUR

Kancelaria Włodarczyk + Włodarczyk powstała formalnie dnia 17 lutego 2005 roku z przekształcenia indywidualnej kancelarii dra Wojciecha Włodarczyka, której początki sięgają 2002 roku. Piętnasty rok naszej działalności to czas licznych zmian w kancelarii i nowego początku. Poszerzamy zakres usług i otwieramy się na nowe wyzwania, aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Oferujemy kompleksową obsługę prawną. Pozostajemy kancelarią ekspercką, ale w szerszym zakresie spektrum spraw niż dotychczas. Chcemy naszą specjalistyczną wiedzę i doświadczenie prawne wykorzystać dla świadczenia pomocy prawnej we wszystkich jej dziedzinach.

Nasze kancelaryjne hasło:
NIE IDŹ POD PRAWO, LECZ Z PRAWEM !
to nie tylko zachęta dla korzystania z naszych usług (idź z nami),
ale także wyraz naszej ambicji, aby sprostać dynamice rozwoju prawa,
które stale poszerza zakresy swojego oddziaływania.

Pozostajemy jednak ciągle również specjalistami w dziedzinie prawa własności intelektualnej. To pierwsza nasza miłość! Zawsze koncentrowaliśmy się na sprawach ochrony takiej własności, której zakres i poziom skomplikowania stale wzrastają. Dotychczasowy rozwój i działalność naszej kancelarii to okres, w którym dokonała się w Polsce rewolucja w dziedzinie prawa własności intelektualnej. Miało to przemożny wpływ na naszą formację zawodową. Zadecydowały o tym dwa czynniki:

  • po pierwsze, Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej;
  • po wtóre, ostatnie dwie dekady przyniosły radykalny wzrost znaczenia internetu, sztucznej inteligencji oraz platformowej gospodarki.

Universary ball wplusw

Skutkiem członkostwa w UE jest głęboka unionizacja prawa własności intelektualnej. Wpływ prawa UE, w tym orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i praktyki Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), na tę dziedzinę jest szczególnie doniosły i ma stopień nieporównywalnie większy niż w innych dziedzinach prawa. Natomiast, dynamiczny rozwój internetu, sztucznej inteligencji i platformowej gospodarki nie tylko przyniósł nowe narzędzia pracy dla prawników i rzeczników patentowych w dziedzinie własności intelektualnej, ale powoduje zmiany w prawie, które dotykają podstawowych i klasycznych pojęć dotyczących ochrony prawnej tej własności.

Specjalizacja naszej kancelarii
w prawie własności intelektualnej
jest adekwatną odpowiedzią na specjalistyczny charakter tego prawa,
które pozostaje szczególnie skomplikowane
i jego satysfakcjonujące stosowanie w praktyce wymaga koncentracji.

Poza tym, praktykowanie prawa własności intelektualnej przed właściwymi organami, w tym patentowymi, a także przed sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi, sądami UE, polubownymi i innymi instytucjami to po prostu nasza pasja. Nade wszystko, nasze doświadczenie w pełnym spektrum usług z zakresu własności intelektualnej pozwala nam rozwiązywać złożone problemy prawne.