Zastrzeżemy markę, znak wyróżniający, logo twojego produktu. Przeprowadzimy wszystkie niezbędne czynności zgłoszeniowe w odpowiednim urzędzie. Sporządzimy niezbędne dokumenty. Będziemy monitorować publikacje znaku. Dopilnujemy terminów ochrony i opłat. Doradzimy ci, jaką przyjąć taktykę ochrony twoich marek i jak uniknąć kolizji. Powiemy, co robić, aby obronić się przed nieuczciwymi konkurentami
Zobacz także: Co to jest znak towarowy? Po co zastrzegać znaki? Na czym polega zastrzeżenie znaku?

Zbadamy, czy są dostępne marka, logo, symbol lub znak firmowy. Będziesz wiedział, czy możesz go używać i zastrzec dla siebie na wyłączność. Doradzimy ci, jak uniknąć kolizji z konkurencją. Wynik większości badań otrzymasz najpóźniej w 24 godzin!
Zobacz także: Badanie dostępności, na identyczność, cząsteczkowe, ponadnarodowe, słownikowe, statusu, używania, potrzeb, podmiotowe, kolizji z domeną. Badanie nazwy przedsiębiorcy.

Zastrzeżemy design, czyli wzór przemysłowy twojego produktu. Poprowadzimy całe postępowanie zgłoszeniowe w odpowiednim urzędzie – od sporządzenia podania i niezbędnej dokumentacji do wydania decyzji. Przypilnujemy wszystkich terminów ochrony i będziemy dozorować opłaty. Doradzimy, jak bronić się przed naśladowcami twoich wzorów.
Zobacz także: Co to jest wzór przemysłowy? Po co zastrzegać wzory? Na czym polega zastrzeżenie wzoru?

Będziemy pilnować twojego znaku. Wyśledzimy, czy ktoś nie podjął próby zastrzeżenia symbolu kolidującego z twoją marką, logo, czy tez znakiem firmowym. Powiadomimy cię o każdym takim przypadku i doradzimy, co robić. Dowiemy się wszystkiego o kolizyjnym zastrzeżeniu nieuczciwego konkurenta.
Zobacz także: Lustracja znaków ze słowami. Lustracja znaków z grafiką. Lustracja statusu znaku. Lustracja domen. Lustracja podmiotowa znaków.

Przeprowadzamy darmowe konsultacje w wymiarze 1 godziny. Do skorzystania z tej oferty zapraszamy wszystkie firmy, które działają na rynku nie dłużej niż rok. Konsultacje obejmują pomoc w wyborze sposobu ochrony marki produktu, a także badanie dostępności znaku towarowego, jak również ustne doradztwo prawne w sprawach własności intelektualnej. Jedynym warunkiem skorzystania z bezpłatnej konsultacji jest przedstawienie dokumentu, potwierdzającego datę rozpoczęcia działalności przez firmę.
Zobacz także: Pięć zasad dobrego zarządzania własnością intelektualną w firmie. Czy twój towar ma tożsamość? Pięć wskazówek poprawnego używania znaków towarowych. Trzy zakresy ochrony zarejestrowanych znaków towarowych.

Zobacz ponadto opis wszystkich naszych usług: uzyskiwanie praw, wykonywanie praw, obrót prawami, zarządzanie prawami, nowe technologie.
witamy