Włodarczyk + Włodarczyk
Adwokaci

Adw. dr Wojciech
Włodarczyk

Legitymuje się uprawnieniami i tytułami zawodowymi: adwokata (Izba Adwokacka w Warszawie), europejskiego rzecznika patentowego przed Europejskim Urzędem Patentowym (Monachium) oraz krajowego rzecznika patentowego w Polsce. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Jest sędzią – arbitrem w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT, a także sędzią domenowym w Sądzie Polubownym przy KIG. Doktor nauk prawnych z kilkunastoletnim doświadczeniem nauczyciela akademickiego. Praktykę prawniczą jako zawodowy prawnik rozpoczął w 1995 roku. Założyciel kancelarii. Od jej powstania w obecnej formie (w 2005 roku) na stanowisku partnera-wspólnika.

wojciech.wlodarczyk@wplusw.pl

Rozprawę doktorską przygotował i obronił w ramach pracy na uniwersytecie  (KUL) z prawa ochrony znaków towarowych. Została wydana w formie książki pt. Zdolność odróżniająca znaku towarowego (Lublin 2001). Było to pierwsze w Polsce naukowe ujęcie tego zagadnienia na tle nowego ustawodawstwa, którego gruntownej reformy dokonano obowiązującą ustawą – Prawo własności przemysłowej z 2000r. Był ekspertem sejmowym w toku prac legislacyjnych nad tą ustawą.

Na uniwersytecie uzyskał stanowisko adiunkta. Obecnie wykłady i inne zajęcia dydaktyczne prowadzi wyłącznie gościnnie na zaproszenia prestiżowych instytucji zawodowych i edukacyjnych. Autor wielu publikacji, w szczególności upowszechniających wiedzę o orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony własności intelektualnej.

Pozostaje członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (Warszawa) oraz Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (Monachium).

Stałą praktykę prawniczą dla biznesu rozpoczął w roku 1998 jako specjalista ds. wartości niematerialnych w znanych firmach z branży spożywczej. Z tą branżą jest bardzo mocno związany jako prawnik i rzecznik patentowy do dzisiaj. Ma doświadczenie intensywnej współpracy zarówno z małym i średnim biznesem, jak również z firmami dużymi, w tym koncernami globalnymi. Obecnie prowadzi sprawy znanych i sławnych marek wielu branż.

Na przestrzeni lat współpracował z wieloma kancelariami adwokackimi oraz radców prawnych. Współtworzył też zespoły prawne, które zajmowały się szczególnie precedensowymi sprawami.

Z jego doświadczenia korzystają kolejni legislatorzy. Pełnił funkcję eksperta zewnętrznego w Zespole do spraw opracowania koncepcji utworzenia sądów własności intelektualnej w Polsce (2017 – 2019). Zyskała ona aprobatę ponad podziałami politycznymi. Koncepcja została wdrożona w 2020 roku legislacją powołującą wyspecjalizowane wydziały własności intelektualnej w sądach powszechnych oraz legislacją normującą postępowanie odrębne w Kodeksie postępowania cywilnego (postępowanie w sprawach własności intelektualnej).

Miłośnik zwierząt i promotor ich praw podmiotowych. Pasjonat filozofii klasycznej i sztuk pięknych.

Adw. Tomasz Mielke 

Adwokat (Izba Adwokacka w Warszawie) oraz radca prawny (Izba Radców Prawnych w Warszawie). Wykonuje zawód adwokata. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Własności Intelektualnej UW oraz Centre For American Law Studies UW. W kancelarii piastuje funkcję partnera kontraktowego. Zajmuje się m.in. sporami sądowymi w sprawach własności intelektualnej dotyczących przedmiotów własności przemysłowej. Niezależnie prowadzi kancelarię wespół z innymi adwokatami i radcami prawnymi w zakresie spraw karnych, cywilnych i administracyjnych – zob. mmplegal.pl.

tomasz.mielke@wplusw.pl

Tomasz Mielke prowadził w imieniu wielu renomowanych firm spory sądowe związane z naruszeniem praw własności przemysłowej, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawa autorskiego, a także szeroko rozumianego prawa gospodarczego, prawa karnego gospodarczego i prawa pracy. 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobył współpracując z liczącymi się kancelariami prawno-patentowymi i prowadząc indywidualną praktykę. Zdobył doświadczenie pracy zarówno z klientami korporacyjnymi, jak również z klientami indywidualnymi.

Pełnił funkcję eksperta przy powołanym przez Ministra Sprawiedliwości w 2017 roku Zespole do spraw opracowania koncepcji utworzenia sądów własności intelektualnej w Polsce. Wespół z dr. W. Włodarczykiem sporządził opinię dla Ministra dotyczącą zasadności i kierunków koncentracji oraz dekoncentracji sądownictwa w sprawach własności intelektualnej. Główne tezy tej opinii stały się inspiracja dla utworzenia systemu sądów (wydziałów) własności intelektualnej w Polsce.

Uczestnik wielu konferencji międzynarodowych z zakresu ochrony praw własności intelektualnej (AIPPI, LES, ECTA, BALKAN LEGAL FORUM). Autor wielu publikacji z zakresu prawa znaków towarowych. W kancelarii zajmuje się sporami sądowymi w sprawach własności intelektualnej dotyczących przedmiotów własności przemysłowej.

Miłośnik joggingu. Kolekcjoner gitar elektrycznych oraz pasjonat muzyki gitarowej i gry na tym instrumencie.