Kancelaria Włodarczyk + Włodarczyk świadczy usługi w sprawach własności przemysłowej w ramach pakietów a także poza nimi. Świadczenie usług w pakiecie zwykle umożliwia klientowi najpełniejsze wykorzystanie intelektualnego i zawodowego potencjału kancelarii. Zdarza się jednak, że korzystniej jest dla klienta, gdy świadczenie usługi następuje poza pakietem. Prawnicy i rzecznicy patentowi kancelarii służą wszelką pomocą i poradą przy wyborze sposobu, w jaki mają być wykonywane usługi.

W ofercie kancelarii są trzy standardowe pakiety usług: SUFLERTM, UNIATM i SZTUKMISTRZTM. Każdy z tych pakietów adresowany jest do różnej grupy klientów. W konsekwencji różny jest także zakres usług w każdym pakiecie. Poza pakietami świadczone są wszelkie usługi z zakresu pomocy w sprawach własności przemysłowej.

Kancelaria Włodarczyk + Włodarczyk ma siedzibę w Lublinie, lecz usługi kieruje nie tylko do klientów miejscowych. Obsługuje bowiem klientów z całej Polski, a także klientów zagranicznych. Ewentualne niedogodności związane z odległością, która dzieli naszą Kancelarię od klientów spoza Lublina skutecznie niwelują nowe technologie komunikacyjne, którymi posługujemy się w toku świadczenia naszych usług, a także efektywne – z góry zdefiniowane z uwzględnieniem potrzeb klienta – procedury wymiany informacji i kontaktów osobistych.

Okoliczność prowadzenia kancelarii w Lublinie przynosi bardzo wymierne korzyści finansowe naszym klientom. Koszty działalności Kancelarii Włodarczyk + Włodarczyk są zdecydowanie niższe, aniżeli koszty, które musiałyby być poniesione, gdyby działalność ta była prowadzona w którejkolwiek z największych aglomeracji miejskich w Polsce. A niższe koszty kancelarii to niższy cennik jej usług.