Ceny usług Kancelarii Włodarczyk + Włodarczyk są skalkulowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz.U. Nr 212, poz. 2076, sprost. Dz.U. z 2004r. Nr 24, poz.218).

W ramach cenników usługi są jednoznacznie zdefiniowane, a wysokość cen ujednolicona. Stawki godzinowe są stosowane tylko w odniesieniu do usług niestandardowych.

Wszystkie ceny usług określone w cennikach mogą być przedmiotem negocjacji na żądanie klienta. Dla kancelarii są one wiążące dopóki, dopóty cennik nie zostanie zmieniony zgodnie z umową zawartą pomiędzy klientem a kancelarią.

Cena usługi stanowi honorarium, które obejmuje wynagrodzenie za wykonanie usługi i poniesione koszty, ale za wyjątkiem kosztów opłat urzędowych, skarbowych i sądowych, a także innych danin publicznych oraz kosztów, które zostały wyraźnie wskazane w cenniku jako płatne odrębnie przez klienta.

Na bieżąco dysponujemy cennikami w PLN, USD oraz EUR. Na żądanie klienta niezwłocznie przygotujemy cennik w innej walucie.