SUFLERTM – to pakiet
usług, który przygotowany został dla kancelarii prawniczych, kancelarii
patentowych i biur doradców podatkowych.

W ramach tego pakietu Kancelaria Włodarczyk + Włodarczyk świadczy dla tych
podmiotów usługi doradcze i konsultacyjne w dziedzinie ochrony prawnej, w
szczególności, znaków towarowych, nazw handlowych, wzorów przemysłowych,
patentów, wzorów użytkowych, nowych odmian roślin i topografii układów
scalonych oraz wiedzy tradycyjnej.

W tym zakresie przede wszystkim opracowujemy
specjalistyczne ekspertyzy i materiały oraz udzielamy porad, wskazówek i
wyjaśnień, których mogą potrzebować adwokaci, radcy prawni, rzecznicy patentowi
i doradcy podatkowi, aby efektywniej obsłużyć własnych klientów.

Pakiet jest
realizowany na zasadzie stałej obsługi.