SZTUKMISTRZTM – to pakiet usług, który
nasza Kancelaria opracowała dla firm, zainteresowanych – wyłącznie dla własnych
potrzeb – usługami rzecznikowskimi w dziedzinie znaków towarowych, nazw
handlowych, wzorów przemysłowych, patentów, wzorów użytkowych, nowych odmian
roślin i topografii układów scalonych oraz wiedzy tradycyjnej.

Nabywcy tego
pakietu mają stały oraz w pełnym zakresie dostęp do takich usług.

Pakiet jest
realizowany na zasadzie stałej obsługi.

W ramach tego pakietu ściśle
współpracujemy z zatrudnionym u naszego klienta prawnikiem lub inną osobą
odpowiedzialną za sprawy własności przemysłowej.