UNIATM – to pakiet
usług, w ramach którego nasza Kancelaria świadczy usługi,
w szczególności, w
zakresie znaków towarowych, nazw handlowych, wzorów przemysłowych, patentów,
wzorów użytkowych, nowych odmian roślin i topografii układów scalonych oraz
wiedzy tradycyjnej na rzecz klienteli adwokatów, radców prawnych i ich
współpracowników.

Podstawą realizacji tego pakietu zawsze musi być porozumienie
o stowarzyszeniu z kancelarią prawniczą.

W skład pakietu wchodzą przede
wszystkim usługi polegające na wykonywaniu czynności
w postępowaniach przed
Urzędem Patentowym i patentowymi organami międzynarodowymi,
a także przed
sądami administracyjnymi.

Na rzecz stowarzyszonej kancelarii prawniczej są
dodatkowo świadczone usługi z pakietu
SUFLERTM
z zastosowaniem
preferencyjnych stawek.