to wszelkie prawne i handlowe aspekty tworzenia, nabywania, posiadania, używania, wykorzystywania oraz ochrony własności przemysłowej.

Mianem własności przemysłowej określa się, w szczególności, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, nazwy handlowe, wzornictwo przemysłowe i sztukę użytkową, wynalazki, wzory użytkowe, nowe
odmiany roślin, tajemnice przedsiębiorstw i topografie układów scalonych.

Taki katalog dóbr własności przemysłowej uważa się za podstawowy i jest on powszechnie przyjęty. Zdaniem wielu jednak pojęcie to obejmuje jeszcze rozmaite inne dobra własności intelektualnej. Ponadto odnosi się ono również do zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Kancelaria Włodarczyk + Włodarczyk świadczy usługi w następujących dziedzinach spraw własności przemysłowej: uzyskiwanie praw wyłącznych, ich wykonywanie, obrót tymi prawami, zarządzanie zasobami własności przemysłowej, nowe technologie. To tylko niektóre ze sfer naszej praktyki.