Dobra osobiste (takie, jak: imię, reputacja, wizerunek i image, prywatność, wolność lub swoboda, twórczość, dane osobowe, tożsamość) są chronione na podstawie praw osobistych. Jest to ochrona niezależna od innych równoległych podstaw prawnych. Bywa, że w zakresie przedmiotów własności przemysłowej potrzeba ochrony także dóbr osobistych.

Doradzamy klientom, jak bezpiecznie i opłacalnie wykorzystywać jego tego rodzaju dobra. W przypadkach ich naruszenia, oferujemy profesjonalne wsparcie na etapie poprzedzającym wniesienie powództwa, jak również w sądzie. W szczególności oferujemy pomoc w poszukiwaniu ochrony w zakresie „right of publicity” (w tym reprezentowanie klientów w sporach z mediami, negocjowanie sprostowań i przeprosin e.t.c.).

W zakresie przedmiotów własności przemysłowej możemy rozważać prowadzenie wszelkich sporów dotyczących dóbr osobistych wykorzystywanych komercyjnie bez pozwolenia lub umownego wynagrodzenia.