Udzielamy pomocy klientom przy wyborze prawnych zabezpieczeń dla stosowanych
przez nich zaawansowanych technicznie mediów
i narzędzi.

Informujemy o
zagrożeniach dla własności przemysłowej klienta, których źródłem mogą być nowe
technologie. Radzimy jak je eliminować.

Zapewniamy obsługę prawną projektom w zakresie wynalazczości,
racjonalizacji i innowacji,
w tym opracowujemy umowy o wspólne badania
wynalazcze albo o pomoc naukową lub inwestycyjną przy takich badaniach.

Proponujemy klauzule z zakresu prawa własności przemysłowej, które
powinny obowiązywać
w stosunkach pracowniczych.

Opracowujemy regulaminy
dotyczące projektów racjonalizatorskich.

W ramach nowych
technologii nasi dotychczasowi klienci oczekiwali od nas przykładowo takich
działań, jak:

  • opracowywanie ekspertyz w sprawie internetowych
    naruszeń znaków towarowych,
  • dokonywanie ocen stopnia innowacyjności
    rozwiązania technicznego lub estetycznego,
  • przygotowanie wzorców klauzul do umów
    pracowniczych klienta z pracownikami działu IT.