Doradzamy klientom
w sprawach wszelkiego rodzaju rozporządzania własnością przemysłową –
przenoszenia jej, zbywania i nabywania, oddawania innym do korzystania lub
użytkowania,
a także zastawiania.

Przeprowadzamy due diligence w odniesieniu do własności przemysłowej
i powiązanych z nią praw własności intelektualnej.

Opracowujemy i negocjujemy
umowy licencyjne oraz franchisingowe, a także inne podobne umowy. Wpisujemy je
do odpowiednich rejestrów.

W ramach obrotu prawami własności
przemysłowej nasi dotychczasowi klienci oczekiwali od nas, na przykład, takich
działań, jak:

 • przygotowywanie umów sprzedaży znaków towarowych
  i innych własności przemysłowych
  (z przedsiębiorstwem lub bez
  przedsiębiorstwa), a także umów licencyjnych w zakresie wszelkich typów
  własności przemysłowej,
 • rejestrowanie umów przenoszących własność
  przemysłową i umów licencyjnych w urzędach patentowych,
 • ustalanie statusu oferowanych do sprzedaży
  zasobów własności przemysłowej,
 • prowadzenie negocjacji w sprawie zakupu praw
  własności przemysłowej.