Mówimy klientom,
co powinni zrobić, ażeby chronić własność przemysłową.

Reprezentujemy klientów
we wszystkich możliwych postępowaniach, dzięki którym mogą uzyskać ochronę
swojej własności przemysłowej.

Pilnujemy, ażeby jej nie utracili wskutek
niedopełnienia odpowiednich działań prawnych.

Badamy, czy własność przemysłowa
klienta spełnia wymogi do tego, aby była prawnie chroniona.

W
ramach uzyskiwania praw własności przemysłowej nasi dotychczasowi klienci
oczekiwali
od nas na przykład takich działań, jak:

 • dokonywanie zgłoszeń znaków towarowych,
  wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i innych dóbr własności
  przemysłowej w Polsce i na świecie,
 • pomoc przy wyborze właściwego znaku towarowego
  lub innego symbolu tożsamości produktu lub producenta,
 • obrona zgłoszeń znaków towarowych i innych dóbr
  własności przemysłowej przed zarzutami urzędów patentowych w Polsce i za
  granicą odnośnie ich zdolności ochronnej,
 • badanie, czy dobro własności przemysłowej
  klienta nie koliduje z wcześniej zastrzeżoną własnością przemysłową osób
  trzecich,
 • dozorowanie terminów opłat urzędowych z tytułu
  ochrony dóbr własności przemysłowej
  i dokonywanie tych opłat.