Spory dotyczące własności intelektualnej stają się nieodłączną częścią życia, zwłaszcza w świecie, w którym rozwój gospodarczy, społeczny oraz technologiczny jest o wiele szybszy niż zdolność polityków i sędziów do wypracowania odpowiedniego ustawodawstwa i orzeczeń sądowych. Coraz więcej spraw dotyczących wykorzystywania lub nadużywania własności intelektualnej trafia do sądów. Dotyczy to sądów we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych i dynamicznie rozwijających się, w tym sądów polskich.

Polskie prawo sądowe w zakresie własności intelektualnej stwarza wiele trudności. Dodatkowo, skuteczne stosowanie prawa własności intelektualnej w Polsce wymaga doskonałej znajomości praktyki sądowej na poziomie UE. My gwarantujemy od wielu lat specjalistyczną pomoc prawną. Nasz założyciel i główny ekspert – dr Wojciech Włodarczyk – zajmuje się zawodowo ochroną własności intelektualnej już niemal 25 lat.

W ramach egzekwowania praw własności intelektualnej w sądzie nasi klienci oczekiwali od nas działań takich, jak na przykład:

  • prowadzenie sporów dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej odnoszących się do prawa autorskiego, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, wzorów użytkowych, nazw domen, zwalczania nieuczciwej konkurencji itd.;
  • prowadzenia na rachunek właściciela dobra intelektualnego spraw sądowych licencjobiorcy wobec naruszycieli;
  • uzyskiwanie ochrony celnej oraz współpraca z organami celnymi w działaniach mających na celu identyfikację i zapobieganie wprowadzaniu na rynek europejski produktów naruszających prawa własności intelektualnej;
  • współpraca z Policją, Służbą Celną, Strażą Graniczną, Prokuraturą oraz innymi organami ścigania w zakresie ochrony znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej;
  • prowadzenie negocjacji w sprawie zakupu praw własności intelektualnej dla wzmocnienia pozycji w sprawie sądowej;
  • obsługa krajowych i zagranicznych podmiotów w zakresie wszystkich aspektów praw własności intelektualnej – doradztwo oraz zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, zastępstwo przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami arbitrażowymi.

Panowie Wojciech Włodarczyk oraz Tomasz Mielke z naszej kancelarii angażują się – jako zewnętrzni eksperci – w rządowe i pozarządowe projekty mające na celu utworzenie w Polsce wyspecjalizowanych sądów zajmujących się sprawami dotyczącymi własności intelektualnej.