Pomagamy
klientom zwalczać na drodze prawnej piractwo i naśladownictwo ich produktów

oraz symboli i oznaczeń handlowych.

Wspieramy działania klientów zmierzające do
wzmocnienia ochrony swojej własności przemysłowej. Mówimy im, jak powinni ją
eksploatować, ażeby nie ulegała degeneracji.

Bronimy nabytych praw własności
przemysłowej unieważniając lub wygaszając prawa kolidujące.

Dbamy o to, aby
egzekwowano i stale poprawiano prawo własności przemysłowej, biorąc udział w
rozmaitych kampaniach popularyzatorskich i kształtujących świadomość
decydentów.

W ramach wykonywania praw własności przemysłowej nasi
dotychczasowi klienci oczekiwali
od nas, przykładowo, takich działań, jak:

 • przygotowywanie, wszczynanie i prowadzenie
  postępowań o unieważnienie praw osób trzecich do znaków towarowych, wynalazków,
  wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych
  i innych dóbr własności przemysłowej
  naruszających prawa naszego klienta,
 • składanie obserwacji i sprzeciwów wobec zgłoszeń
  i rejestracji własności przemysłowej konkurentów, która koliduje z prawami
  naszego klienta,
 • obrona własności przemysłowej klienta przed
  unieważnieniem i sprzeciwami osób trzecich,
 • przygotowywanie, wszczynanie i prowadzenie
  postępowań przedsądowych, mediacyjnych
  i sądowych w
  sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej,
 • opracowywanie zasad (regulaminów) używania znaku
  towarowego lub innych oznaczeń przez klienta w celu zapobieżenia
  przekształcaniu się oznaczenia w nazwę rodzajową (generyczną).