Asystujemy
naszym klientom w toku administrowania przez nich posiadanymi przez nich
zasobami własności przemysłowej.

Na żądanie klienta określamy stan i status
tych zasobów. Porządkujemy je, określamy zasady racjonalizacji kosztów ich
utrzymania i pomagamy je wdrożyć.

Pomagamy zorganizować i prowadzimy szkolenia
dla pracowników klienta.

Wykonujemy monitoring internetu
w poszukiwaniu naruszeń lub innych zagrożeń dla własności przemysłowej klienta.

Przeprowadzamy lustrację znaków towarowych – watching.

W ramach zarządzania zasobami własności przemysłowej nasi
dotychczasowi klienci oczekiwali od nas, dla przykładu, takich działań, jak:

 • porządkowanie dokumentacji patentowej,
 • szkolenie pracowników administrujących
  dokumentacją patentową i dozorujących terminy
  w sprawach własności
  przemysłowej,
 • lustrowanie znaków towarowych słownych i słowno
  – graficznych,
 • pomoc w toku wdrażania nowego systemu
  zarządzania własnością intelektualną w firmie,
 • prowadzenie („w zastępstwie”) w siedzibie
  klienta spraw własności przemysłowej w czasie długotrwałej nieobecności (np. z
  powodu urlopu macierzyńskiego) odpowiedzialnego za takie sprawy pracownika
  klienta.